default logo
Type tekst:
Date:April 28, 2017

Koop je een boor of koop je een gat in de muur?

Het bevredigen van behoeften. Dat is de essentie van economie. Om ervoor te zorgen dat we het begrip ‘behoeften’ goed verstonden, greep onze professor in het eerste jaar economie naar beeldspraak: ‘Mensen die een boor kopen, hebben geen behoefte aan een boor maar aan een gat in de muur.’

Dit beeld is heel erg juist, en tegelijk veel te simpel. Voor een stoere klusser is het doel wel de boor. En de kunstzinnige vrouw is helemaal niet geïnteresseerd in een gat in de muur, maar in de beste ophanging van een schilderij.

Het komt er daarom op aan met je verhaal in te haken op wat de echte behoefte is van je potentiële klant. Je verhaal moet inspelen op de echte drijfveren, de echte emoties, pas dan zal er ook echt naar geluisterd worden.